Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven vastgesteld door Techniek Nederland, die bij ons en de griffe van het Arrondissementsrechtbank te Den Haag, onder nummer 162/1992 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.